AKSARAY DEFTERDARLIĞI                                                                         MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN                                                                             YİVSİZ AV TÜFEĞİ SATIŞ İLANI

SIRA NO

CİNSİ

TAHMİNİ BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

BULUNDUĞU YER

1

Muhtelif marka 90 adet yivsiz av tüfeği

10.000,00

2.000,00

20.10.2017

10:00

Aksaray Defterdarlığı Deposu

 

1-     Yukarıda nitelikleri belirtilen muhtelif marka 90 adet Yivsiz Av Tüfeği satışı 2886 sayılı Yasanın 51/a maddesi gereğince pazarlık usulü ile 20.10.2017 Cum günü, saat 10:00 da Aksaray Defterdarlığı Milli Emlak Müdürü Makam odasında toplanacak komisyon huzurunda satış ihalesi yapılacaktır.

2-   İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a)Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzun; (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler)

b)  Yasal yerleşim yerini gösterir belge,

c)   Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

d)  Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ile nüfus cüzdanı suretini vermeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik numarasını bildirmeleri,      

e)   Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,

f)     İlgili mevzuatı uyarınca yetkili kurumlardan alınmış Yivsiz Av Tüfeği Satıcılık Bayiliği İzin Belgesini ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

3--İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Aksaray Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

4-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun olarak 

hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaştırılması şarttır.

6-Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

7-İhale bedeli üzerinden % 18 KDV ile diğer vergiler, harçlar ve diğer yasal yükümlülükler alıcıya aittir. 

8-Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.aksaraydefterdarligi.gov.tr adresinden görülebilir.

İLAN OLUNUR

AKSARAY DEFTERDARLIĞI                                                                         MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ                                                                             YİVSİZ AV TÜFEĞİ SATIŞ İLANI

Sıra No

Dosya No

MARKA

SERİ NO

CİNSİ

1

6

DİPLOMAT MAGNUM

20872

OTOMATİK (AV)

2

10

İNTERPRES MAGNUM

7136

OTOMATİK (AV)

3

11

SAMANYOLU

6943

OTOMATİK (AV)

4

29

ASS AKKAR

A729904

OTOMATİK (AV)

5

62

DORUK GLADYATÖR

209

POMPALI

6

65

SERDAR ZİRVE

17846

OTOMATİK (AV)

7

66

LAZER

547

POMPALI

8

67

HUĞLU

112585

SÜPER POZE

9

69

SARSILMAZ CONCORDE LX

08M01575

OTOMATİK (AV)

10

74

SAMANYOLU SÜP.MAG.

6303

OTOMATİK (AV)

11

92

ÖZLEM

1273

OTOMATİK (AV)

12

93

İNTERPRES

5807

OTOMATİK (AV)

13

94

SPECIAL MAGNUM

13-0196

OTOMATİK (AV)

14

97

ÜZÜMLÜ

25795

ÇİFT KIRMA (AV)

15

99

MAGNUM BERNARDA

47699

OTOMATİK (AV)

16

100

ÖNCÜ JAGUAR

9802

OTOMATİK (AV)

17

104

APAÇİ

14-0182

OTOMATİK (AV)

18

105

FABARM MAGNUM

1025

OTOMATİK (AV)

19

106

ÜZÜMLÜ

18505

ÇİFT KIRMA (AV)

20

110

ADORNED

885

OTOMATİK (AV)

21

112

İNTERPRES

3284

OTOMATİK (AV)

22

113

HİLAL

3281

POMPALI

23

116

GÜNEŞ MAGNUM (KIRIŞLAR)

12-0104

OTOMATİK (AV)

24

119

HUNTER BİG

14-0133

OTOMATİK (AV)

25

122

HUĞLU

13-1010

OTOMATİK (AV)

26

123

MAGNUM URBİNO

14-4218

OTOMATİK (AV)

27

130

HUĞLU

65250

ÇİFT KIRMA (AV)

28

137

ÜZÜMLÜ

70754

SÜPER POZE

29

144

CHAMPİON SARSILMAZ

116870

SÜPERPOZE

30

145

ASİL

127979

OTOMATİK (AV)

31

149

ZAFER POİNTER

SA-1108

OTOMATİK (AV)

32

151

APACHE BRONZE

A 847368

OTOMATİK (AV)

33

152

HUĞLU MAGNUM STAR

10-5777

OTOMATİK (AV)

34

155

HUĞLU

26230

SÜPERPOZE

35

156

ÜZÜMLÜ ZİRVE

12134

OTOMATİK (AV)

36

162

STRONG

10836

HAVALI TÜFEK

37

163

BİXİL

13-0914

OTOMATİK (AV)

38

174

ÜZÜMLÜ

29976

SÜPERPOZE

39

175

URBİNO

5120

OTOMATİK (AV)

40

179

 FABARMMAGNUM

3847

OTOMATİK (AV)

41

180

YABAN WİZARD MAGNUM

15-1859

OTOMATİK (AV)

42

181

HUNTİNG TİGER

2519

OTOMATİK (AV)

43

183

TORUN MAGNUM

15.06.3004

HAVALI TÜFEK

44

187

ESER ES

14-03415

HAVALI TÜFEK

45

190

ESER ES

2001

HAVALI TÜFEK

46

205

SARSILMAZ

KB 92569

POMPALI

47

206

ÜZÜMLÜ EFSANE

13102

OTOMATİK (AV)

48

207

FABARM MAGNUM

3713

OTOMATİK (AV)

49

211

KRAL SİLAH SAN.

B 14371

SÜPERPOZE

50

212

LUGER

99876

ÇİFT KIRMA (AV)

51

216

JOJEFF MAGNUM

6579

OTOMATİK (AV)

52

217

BARETTA  

13-05695

OTOMATİK (AV)

53

218

BÜYÜK HUĞLU

01-9572

OTOMATİK (AV)

54

220

ALFA HUĞLU

13172

ÇİFT KIRMA (AV)

55

222

HUĞLU

30178

SÜPERPOZE

56

228

ÜZÜMLÜ

3929

OTOMATİK (AV)

57

229

ÜZÜMLÜ OSKAR

13977

OTOMATİK (AV)

58

231

ÇİFSAN

32326

SÜPERPOZE

59

234

ÜZÜMLÜ

41852

AV TÜFEĞİ

60

235

ÇİFSAN

20049

OTOMATİK (AV)

61

236

SERDAR ZİRVE

34643

OTOMATİK (AV)

62

240

BLASER

12-1714

OTOMATİK (AV)

63

242

ASİL

15-1570

OTOMATİK (AV)

64

246

HUNTİNG TİGER

52

OTOMATİK (AV)

65

257

STEVENS

M-21883

POMPALI

66

258

KRAL ARM

N-03S

HAVALI TÜFEK

67

261

ASİL MAGNUM

15-1956

OTOMATİK (AV)

68

263

SPECİAL

4224

OTOMATİK (AV)

69

279

OPTİMA TRIO

20704095

HAVALI TÜFEK

70

302

ASENA

4568

OTOMATİK (AV)

71

303

ÜZÜMLÜ

46234

OTOMATİK (AV)

72

313

HÜRSAN

6853

OTOMATİK (AV)

73

317

ÜS-SAN

6352

OTOMATİK (AV)

74

325

GOLD ASTRO

6121

OTOMATİK (AV)

75

327

HÜRSAN

6952

OTOMATİK (AV)

76

329

ALFA

0510

OTOMATİK (AV)

77

336

ZÜMRÜT (ÜZÜMLÜ)

17230

OTOMATİK (AV)

78

337

ZİRVE

13705

OTOMATİK (AV)

79

340

FLAŞ

11162

OTOMATİK (AV)

80

341

ÜZÜMLÜ YAVUZ

10249

POMPALI

81

360

HUĞLU

262003

TEK KIRMA (AV)

82

365

HUĞLU

3028

ÇİFT KIRMA (AV)

83

371

ZÜMRÜT BARAK

22573

OTOMATİK (AV)

84

372

P.BERETTA

P79822E

OTOMATİK (AV)

85

374

ZÜMRÜT

96 3023

OTOMATİK (AV)

86

375

ÜZÜMLÜ EFSANE

36949

OTOMATİK (AV)

87

376

ÜZÜMLÜ HİLAL

13734

OTOMATİK (AV)

88

404

GOLD ASTRO

1984

OTOMATİK (AV)

89

405

SAMANYOLU

4429

OTOMATİK (AV)

90

406

HUĞLU

06A2609

OTOMATİK (AV)