AKSARAY DEFTERDARLIĞI
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
Sıra No Taşınmaz No  Mahalle/Köyü    Mevkii       Cinsi         Ada  Parsel   Yüzölçümü m2   Hazine Hissesi Yüzölçümü m2 İmar Durumu Tahmini Satış Bedeli Geçici Teminat           İhalenin  
  Tarih      Saati  
  1 68010126111 Bağlıkaya Kasabası   Arsa 246 12 750,13 Tam 2 Kat Konut Alanı 22.503,90 5.625,98 14.06.2017 09:00
  2 68010126118 Bağlıkaya Kasabası   Arsa 247 20 564,04 Tam 2 Kat Konut Alanı 17.000,00 4.250,00 14.06.2017 09:10
  3 68010126117 Bağlıkaya Kasabası   Arsa 247 19 469,42 Tam 2 Kat Konut Alanı 14.100,00 3.525,00 14.06.2017 09:20
  4 68010126116 Bağlıkaya Kasabası   Arsa 247 18 560,00 Tam 2 Kat Konut Alanı 16.800,00 4.200,00 14.06.2017 09:30
  5 68010126114 Bağlıkaya Kasabası   Arsa 247 16 567,15 Tam 2 Kat Konut Alanı 17.020,00 4.255,00 14.06.2017 09:40
  6 68010126113 Bağlıkaya Kasabası   Arsa 247 15 751,93 Tam 2 Kat Konut Alanı 22.560,00 5.640,00 14.06.2017 09:50
  7 68010126115 Bağlıkaya Kasabası   Arsa 247 17 676,35 Tam 2 Kat Konut Alanı 20.300,00 5.075,00 14.06.2017 10:00
  8 68010126102 Bağlıkaya Kasabası   Arsa 249 10 563,61 Tam 2 Kat Konut Alanı 22.550,00 5.637,50 14.06.2017 10:10
  9 68010126100 Bağlıkaya Kasabası   Arsa 249 8 683,59 607,15 2 Kat Konut Alanı 21.260,00 5.315,00 14.06.2017 10:20
  10 68010126110 Bağlıkaya Kasabası   Arsa 246 11 899,86 Tam 2 Kat Konut Alanı 26.995,80 6.748,95 14.06.2017 10:30
  11 68010126106 Bağlıkaya Kasabası   Arsa 246 7 803,23 Tam 2 Kat Konut Alanı 24.096,90 6.024,23 14.06.2017 10:40
  12 68010126107 Bağlıkaya Kasabası   Arsa 246 8 618,55 Tam 2 Kat Konut Alanı 18.556,50 4.639,13 14.06.2017 10:50
  13 68010126109 Bağlıkaya Kasabası   Arsa 246 10 975,77 710,42 2 Kat Konut Alanı 21.312,60 5.328,15 14.06.2017 11:00
  14 68010126108 Bağlıkaya Kasabası   Arsa 246 9 1.028,44 763,08 2 Kat Konut Alanı 22.892,40 5.723,10 14.06.2017 11:10
  15 68010107461 Topakkaya Kasabası   Arsa 147 1 501,84 Tam 2 Kat Konut Alanı 35.128,80 8.782,20 14.06.2017 11:20
  16 68010107463 Topakkaya Kasabası   Arsa 147 11 375,85 Tam 2 Kat Konut Alanı 26.309,50 6.577,38 14.06.2017 11:30
  17 68010107462 Topakkaya Kasabası   Arsa 147 10 379,99 Tam 2 Kat Konut Alanı 24.699,35 6.174,84 15.06.2017 09:00
  18 68010125786 Çimeliyeniköy Köyü   Arsa   2435 1.423,42 Tam imarsız 35.585,50 8.896,50 15.06.2017 09:10
  19 68010117896 Hamidiye Alaca Mah.   Arsa 205 8 6.074,00 1955,00 Sanayi Alanı 488.750,00 122.187,50 15.06.2017 09:20
  20 68010126781 Bağlı Köyü   Arsa 194 7 470,00 Tam 2 Kat Konut Alanı 16.450,00 4.115,00 15.06.2017 09:30
  21 68010126779 Bağlı Köyü   Arsa 192 5 467,26 Tam 2 Kat Konut Alanı 16.354,10 4.090,00 15.06.2017 09:40
  22 68010126768 Bağlı Köyü   Arsa 186 1 520,95 Tam 2 Kat Konut Alanı 18.233,25 4.560,00 15.06.2017 09:50
  23 68010126770 Bağlı Köyü   Arsa 187 1 891,93 Tam 2 Kat Konut Alanı 31.217,55 7.805,00 15.06.2017 10:00
  24 68010126774 Bağlı Köyü   Arsa 190 2 600,00 Tam 2 Kat Konut Alanı 21.000,00 5.250,00 15.06.2017 10:10
  25 68010126777 Bağlı Köyü   Arsa 191 5 1.066,26 Tam 2 Kat Konut Alanı 37.319,10 9.330,00 15.06.2017 10:20
  26 68010126760 Bağlı Köyü   Arsa 179 6 685,00 Tam 2 Kat Konut Alanı 23.975,00 5.993,75 15.06.2017 10:30
  27 68010126758 Bağlı Köyü -- Arsa 179 4 1.318,00 Tam 2 Kat Konut Alanı 46.130,00 11.532,50 15.06.2017 10:40
  28 68010126790 Bağlı Köyü -- Arsa 211 4 450,00 Tam 2 Kat Konut Alanı 15.750,00 3.937,50 15.06.2017 10:50
  29 68010121942 Bağlı Köyü -- Ham toprak 129 10 1.141,91 Tam İmarsız 13.702,92 3.425,73 15.06.2017 11:00
  30 68010120923 Bağlı Köyü -- Ham toprak 129 3 3.359,46 Tam İmarsız 40.313,52 10.078,38 15.06.2017 11:10
  31 68010126765 Bağlı Köyü -- Arsa 183 4 600,00 Tam 2 Kat Konut Alanı 21.000,00 5.250,00 15.06.2017 11:20
  32 68010126783 Bağlı Köyü -- Arsa 202 1 663,00 Tam 2 Kat Konut Alanı 23.205,00 5.801,25 15.06.2017 11:30
  33 68010126784 Bağlı Köyü   Arsa 202 2 464,00 Tam 2 Kat Konut Alanı 16.240,00 4.060,00 16.06.2017 09:00
  34 68010126787 Bağlı Köyü   Arsa 203 4 765,75 Tam 2 Kat Konut Alanı 26.801,25 6.702,50 16.06.2017 09:10
  35 68010126764 Bağlı Köyü   Arsa 183 2 1.040,00 431,38 2 Kat Konut Alanı 15.098,30 3.775,00 16.06.2017 09:20
  36 68010126785 Bağlı Köyü   Arsa 202 3 495,26 Tam 2 Kat Konut Alanı 17.334,10 4.335,00 16.06.2017 09:30
  37 68010126763 Bağlı Köyü   Arsa 183 1 911,90 Tam 2 Kat Konut Alanı 31.916,50 7.980,00 16.06.2017 09:40
  38 68010126762 Bağlı Köyü   Arsa 182 1 1.027,55 639,42 2 Kat Konut Alanı 22.379,70 5.600,00 16.06.2017 09:50
  39 68010115343 Helvadere Kasabası   Arsa 437 9 1.173,00 1104,00 2 Kat Konut Alanı 88.320,00 22.080,00 16.06.2017 10:00
  40 68010104678 Helvadere Kasabası   Arsa 289 19 425,00 Tam 2 Kat Konut Alanı 25.500,00 6.375,00 16.06.2017 10:10
  41 68010109201 Yuva Köyü   Arsa   2042 670,00 Tam 3 Kat Konut Alanı+Yol 10.050,00 2.512,50 16.06.2017 10:20
  42 68010109192 Yuva Köyü   Arsa   1813 610,00 Tam 3 Kat Konut Alanı+Yol 7.320,00 1.830,00 16.06.2017 10:30
  43 68010109200 Yuva Köyü   Arsa   1950 335,00 Tam 3 Kat Konut Alanı+Yol 5.025,00 1.256,25 16.06.2017 10:40
  44 68010100774 Laleli Mah.   Arsa 266 10 533,01 Tam 2 Kat Konut Alanı 159.910,00 40.000,00 16.06.2017 10:50
  45 68010115391 Topakkaya Kasabası   Arsa 368 5 547,00 422,00 2 Kat Konut Alanı 35.870,00 8.967,50 16.06.2017 11:00
           
     
SATIŞI YAPILACAK TAŞINIRLAR
Sıra No DOSYA NO BULUNDUĞU YER MARKASI CİNSİ PLAKA NO MODELİ TAHMİNİ BEDELİ (¨) GEÇİCİ TEMİNAT (¨) ARACIN DURUMU İHALENİN
TARİHİ SAATİ
1 2017/1 Defterdarlık Otoparkı Renault (Master DCİ Delüxe) Minübüs 68 HE 094 2008 15.000,00 3.750,00 Çalışır durumda 16.06.2017 11:10
1-Aksaray İlinde bulunan ve yukarıda gerekli bilgileri verilen, Satışı Yapılacak Taşınmazlar başlıklı 45 adet taşınmazın satış ihalesi ile Satışı Yapılacak Taşınırlar başlıklı 1 adet aracın satış ihalesi hizalarında yazılı gün ve saatte 2886 sayılı Yasanın 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Aksaray Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde yapılacaktır.  
 2-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
        a) Geçici teminatın yatırıldığına dair Makbuzun; (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz  teminat mektupları (Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde Teminat  Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.
        b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,  
        c) Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermeleri
        d) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ile nüfus cüzdanı suretini vermeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik numarasını bildirmeleri,      
        e) Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu, Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik , adına  ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, 
3-Satışa sunulan aracın satış bedeli peşin ödenecek olup, satış bedeli üzerinden ayrıca KDV alınacaktır. 
4-Satışa sunulan aracın her türlü vergi, resim ve harç ile diğer mali yükümlülükler alıcıya aittir
5-Hazine taşınmazlarının satışı KDV' den muaf olup, satış tarihini takip eden yıldan itibaren  Beş (5) yıl süreyle emlak vergisine tabi değildir.
6-Geçici teminat bedeli, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik uyarınca, tahmin edilen bedelin % 25-30 oranında alınmaktadır.
7-İhale dosyası ve şartnamesi mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
8-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 D.İ.K. 37.maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır
9- Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi, talep üzerine ihale bedelinin 1/4'ü peşin, kalan kısmına kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 taksit yapılabilecektir.(Belediye ve mücavir alan içinde 5.000,00.TL, dışında ise 1.000,00.-TL yi geçtiği takdirde taksit yapılır) 
10-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
11-İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr, Defterdarlığımız http://www.aksaraydefterdarligi.gov.tr adresinden öğrenilebilir.                                                              İLAN OLUNUR